Wat is M-Lab?

M-Lab is sinds 2022 een nieuw initiatief van Mockus. Een kunst- en cultuurplatform voor Limburgse kunstenaars, makers en cultuurliefhebbers. We organiseren  groepsexposities en workshops, faciliteren kunstprojecten en doen we zelf onderzoek naar jongeren en cultuurparticipatie. 

Waarom we dit doen? 

We geloven in de kracht van kunst en cultuur als inspirator om je anders te laten kijken naar de wereld om ons heen, om vooroordelen weg te nemen of te ontroeren. Kunst en cultuur verbindt. Daarom vinden we het belangrijk dat een jonge generatie zich al vroeg met kunst en cultuur bezighoudt. M-Lab zoekt manieren om de kloof tussen jongeren en culturele instellingen te verkleinen en we stimuleren cultuurparticipatie door zelf of met partners activiteiten te organiseren in ons M-Lab atelier en galerie.